Index of /2015-10/core-i18n/bpy/


../
2015-10_dataid_bpy.json              16-Nov-2016 22:44  294K
2015-10_dataid_bpy.ttl               16-Nov-2016 22:44  246K
article_categories_bpy.tql.bz2           05-Nov-2015 09:31  321K
article_categories_bpy.ttl.bz2           05-Nov-2015 09:31  160K
article_categories_en_uris_bpy.tql.bz2       07-Mar-2016 18:16  117K
article_categories_en_uris_bpy.ttl.bz2       07-Mar-2016 18:16   48K
article_templates_bpy.tql.bz2           05-Nov-2015 09:31  647K
article_templates_bpy.ttl.bz2           05-Nov-2015 09:31  316K
category_labels_bpy.tql.bz2            05-Nov-2015 09:31   50K
category_labels_bpy.ttl.bz2            05-Nov-2015 09:31   23K
category_labels_en_uris_bpy.tql.bz2        07-Mar-2016 18:16   46K
category_labels_en_uris_bpy.ttl.bz2        07-Mar-2016 18:16   21K
external_links_bpy.tql.bz2             05-Nov-2015 09:31   47K
external_links_bpy.ttl.bz2             05-Nov-2015 09:31   29K
external_links_en_uris_bpy.tql.bz2         07-Mar-2016 18:16   49K
external_links_en_uris_bpy.ttl.bz2         07-Mar-2016 18:16   27K
freebase_links_bpy.tql.bz2             22-Feb-2016 13:55   89
freebase_links_bpy.ttl.bz2             22-Feb-2016 13:55   89
geo_coordinates_bpy.tql.bz2            05-Nov-2015 09:31  8254
geo_coordinates_bpy.ttl.bz2            05-Nov-2015 09:31  5861
geo_coordinates_en_uris_bpy.tql.bz2        07-Mar-2016 18:16  9089
geo_coordinates_en_uris_bpy.ttl.bz2        07-Mar-2016 18:16  5780
infobox_properties_bpy.tql.bz2           29-Nov-2015 17:39   2M
infobox_properties_bpy.ttl.bz2           29-Nov-2015 17:34   1M
infobox_properties_en_uris_bpy.tql.bz2       07-Mar-2016 18:21   1M
infobox_properties_en_uris_bpy.ttl.bz2       07-Mar-2016 18:18  932K
infobox_properties_unredirected_bpy.tql.bz2    05-Nov-2015 09:31   2M
infobox_properties_unredirected_bpy.ttl.bz2    05-Nov-2015 09:31   1M
infobox_property_definitions_bpy.tql.bz2      05-Nov-2015 09:31   10K
infobox_property_definitions_bpy.ttl.bz2      05-Nov-2015 09:31  5997
infobox_property_definitions_en_uris_bpy.tql.bz2  07-Mar-2016 18:21   10K
infobox_property_definitions_en_uris_bpy.ttl.bz2  07-Mar-2016 18:21  5978
infobox_test_bpy.tql.bz2              05-Nov-2015 09:31   89
infobox_test_bpy.ttl.bz2              05-Nov-2015 09:31   89
interlanguage_links_bpy.tql.bz2          30-Mar-2016 11:39   5M
interlanguage_links_bpy.ttl.bz2          30-Mar-2016 10:42   4M
labels_bpy.tql.bz2                 05-Nov-2015 09:31  336K
labels_bpy.ttl.bz2                 05-Nov-2015 09:31  212K
labels_en_uris_bpy.tql.bz2             07-Mar-2016 18:22  270K
labels_en_uris_bpy.ttl.bz2             07-Mar-2016 18:21  162K
long_abstracts_bpy.tql.bz2             21-Oct-2015 15:25  553K
long_abstracts_bpy.ttl.bz2             21-Oct-2015 15:25  425K
long_abstracts_en_uris_bpy.tql.bz2         07-Mar-2016 18:23  409K
long_abstracts_en_uris_bpy.ttl.bz2         07-Mar-2016 18:22  296K
out_degree_bpy.tql.bz2               05-Nov-2015 09:31  251K
out_degree_bpy.ttl.bz2               05-Nov-2015 09:31  126K
page_ids_bpy.tql.bz2                05-Nov-2015 09:31  365K
page_ids_bpy.ttl.bz2                05-Nov-2015 09:31  192K
page_length_bpy.tql.bz2              05-Nov-2015 09:31  279K
page_length_bpy.ttl.bz2              05-Nov-2015 09:31  149K
page_links_bpy.tql.bz2               29-Nov-2015 17:44   1M
page_links_bpy.ttl.bz2               29-Nov-2015 17:41  719K
page_links_en_uris_bpy.tql.bz2           07-Mar-2016 18:27  641K
page_links_en_uris_bpy.ttl.bz2           07-Mar-2016 18:26  310K
page_links_unredirected_bpy.tql.bz2        05-Nov-2015 09:31   1M
page_links_unredirected_bpy.ttl.bz2        05-Nov-2015 09:31  719K
pages_articles_bpy.xml.bz2             04-Oct-2015 00:43   4M
redirects_bpy.tql.bz2               05-Nov-2015 09:31  5094
redirects_bpy.ttl.bz2               05-Nov-2015 09:31  3645
revision_ids_bpy.tql.bz2              05-Nov-2015 09:31  377K
revision_ids_bpy.ttl.bz2              05-Nov-2015 09:31  215K
revision_uris_bpy.tql.bz2             05-Nov-2015 09:31  424K
revision_uris_bpy.ttl.bz2             05-Nov-2015 09:31  304K
short_abstracts_bpy.tql.bz2            21-Oct-2015 15:25  548K
short_abstracts_bpy.ttl.bz2            21-Oct-2015 15:25  426K
short_abstracts_en_uris_bpy.tql.bz2        07-Mar-2016 18:28  405K
short_abstracts_en_uris_bpy.ttl.bz2        07-Mar-2016 18:28  297K
skos_categories_bpy.tql.bz2            05-Nov-2015 09:31  108K
skos_categories_bpy.ttl.bz2            05-Nov-2015 09:31   49K
skos_categories_en_uris_bpy.tql.bz2        07-Mar-2016 18:29   96K
skos_categories_en_uris_bpy.ttl.bz2        07-Mar-2016 18:28   41K
transitive_redirects_bpy.ttl.bz2          23-Nov-2015 13:13  3613
wikipedia_links_bpy.tql.bz2            05-Nov-2015 09:31  704K
wikipedia_links_bpy.ttl.bz2            05-Nov-2015 09:31  426K